Nor gara?

Gure webgunearen helbidea: https://bulego.eus da

Lege oharra

Bulego.eus webgunera sarbideak eta bertan emandako edozein produktu edo zerbitzuren inguruko informazioak Lege Oharraren baldintzak jarraitu eta onartzen ditu. Horregatik, Bulego Musika Elkarteak eskaintzen duen informaziora sartu edo eskaintzen dituen zerbitzuak erabili nahi badituzu, eduki hau arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu.

Ondoren jasotako baldintzak azken eguneraketa datatik indarrean daudenak dira. Hala ere, Bulego Musika Elkarteak bere webguneko informazioa eguneratu, aldatu eta/edo ezabatzeko eskubidea gordetzen du. Bulego Musika Elkarteak aurreabisurik gabe informazio horretara sarbidea mugatu edo ezeztatu dezake, batez ere funtzionamendu egoki baterako hartu dituen segurtasun neurriak jaitsi edo bertan behera geratzen badira.

Edozein momentutan Lege Ohar hau aldatzen bada, aldaketa honek jasotzen dituen baldintzak argitaratze momentutik indarrean sartuko dira eta momentu horretatik aurrera erabiltzaile guztiei aplikatuko zaizkie.

Lege Oharreko baldintzekin ados ez bazaude, Bulego Musika Elkarteak webgune hau ez erabiltzeko eskatzen dizugu.

 

Webgunearen titulartasuna

Webgune honen titulartasuna Bulego Musika Elkartearena da eta bera da datuen tratamenduaren arduraduna. Gizarte informazioaren eta Merkataritza elektronikoaren Uztailaren 11ko, 34/2002 Legeko, 10. artikulua betez, Bulego Musika Elkarteko kontaktu eta identifikazio datuak ondorengo hauek dira:

  • Sozietatearen izena: Bulego Musika Elkartea
  • Helbide postal eta elektronikoa: Aizkibel kalea 5, 6ezk. Azkoitia (20720)
  • Identifikazio zenbaki fiskala: G75179572
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusian inskribatua dago AS/G/21089/2017 erregistro zenbakiarekin.

Pribatutasun eta datu pertsonalen segurtasunaren politika.

Cookies

Arau orokor moduan, Bulego Musika Elkartearen webgunean sartzen diren erabiltzaileek ez dute baldintza bezala beraien datu pertsonalik eman behar.

Hala ere, erabiltzaileak zerbitzu jakin batzuek nahi baditu eta bere datu pertsonalak Bulego Musika Elkartearen jartzen baditu, sozietate honek hauen konfidentzialtasuna bermatzen du. Hortaz gain, pertsona fisikoen segurtasunarekin jarraituz, datu pertsonalen tratamenduari eta hauen zirkulazio askeari dagokionez, Europako Parlamentuko eta Kontseiluko  2016/679 Araudia beteko da. 95/46/CE Direktiba indargabetzen da, datuen segurtasuna bermatzeko antolaketa eta neurri teknikoak inplementatuko direnaren bermeak eskainiz.

 

Jabetza industrial eta intelektuala

Bulego Musika Elkarteko eduki guztiak, eduki moduan testuak, dokumentuak, argazkiak, marrazkiak, irudiak, ikonoak, irudikapen grafikoak, ikus-entzunezko edo entzumenezko edukiak, diseinu grafikoak, kodigo iturriak, markak, izen komertzialak edo beste adierazgarri bereizgarriak ulertuz, Bulego Musika Elkartearenak edo hirugarrengoenak (kasu horretan Bulego Musika Elkarteak dauka horiek erabiltzeko lizentzia) dira eta Jabetza Industrial eta Intelektualaren Legearen bidez babestuta daude, aurkakoa ez bada adierazten.

Ondorioz, erabiltzaileek Bulego Musika Elkartearen webguneko edukietara dituzten sarbideak ez die hauen gaineko jabego eskubiderik ematen.

Atal honetan aipatutako Bulego Musika Elkartearen webgunean dagoen informazio edo elementuen edozein motatako ustiapen, kopia, distribuzio, modifikazio, komunikazio publiko, lagapen edo eraldaketa edozein medio eta euskarritan guztiz debekatuta dago aurretik baimenik jaso ez bada. Webgune honetako edukia erabiltzailearen terminalera bakarrik deskargatu daiteke, erabilera pribaturako eta helburu komertzialik gabe.

Aurretik aipatutako edozein eskubideren arau-haustea baldintzen eta Jabetza Industrial eta Intelektualaren urratze bat izan daiteke. Zigor-Kodeak zigortutako delitu bat izan daiteke eta Bulego Musika  Elkarteak arauak urratu dituzten erabiltzaileen aurka akzio legalak har ditzake.

 

Debekatutako erabilerak

Bulego Musika Elkartearen idatzizko baimenik gabe guztiz debekatuta dago hirugarren webguneetatik Bulego Musika Elkarteko webgunera link-ak sortzea. Baita frame edo marko, ikur bereizgarri, beste enpresa, pertsona edo entitateren izenpean Bulego Musika Elkartearen webgunea edo bertako informazioa aurkeztea.

Baldintzekin betetzen duten linkak beste orrialde horietan sarbidea baimenduko dute, baina ez dute Bulego Musika Elkartearen edukia kopiatuko (guztiz edo zatika), modu guztiz informatiboan logotipoa eta enpresaren izena izan ezik.

 

Erantzukizunak

Bulego Musika Elkarteak ez du webguneko elementu eta informazioaren sarbide jarraia, bistaratze egokia, deskarga edo erabilera bermatzen. Hauek beraien esku ez dauden beste faktore edo egoera batzuengatik oztopatuta edo etenda egon daitezke.

Bulego Musika Elkartea ez da bere webgunean dauden link, lotura edo hiperesteketatik sartu daitezkeen hirugarrengoen webguneetan dauden informazio eta edukien arduradun. Alderantziz, ez da hirugarrengoen webguneetatik Bulego Musika Elkarteko webgunera dauden link, lotura edo hiperesteken arduradun. Hortaz, Bulego Musika Elkarteak ez du erantzungo bere itxura edo ikur bereizgarrien izenean hirugarrengoek beraien webgunean jartzen duten informazio edo edukien aurrean. Gainera, Bulego Musika Elkarteak ez du hirugarrengoen webguneen elementu eta informazioaren sarbide jarraia, bistaratze egokia, deskarga edo erabilera bermatzen.

Bulego Musika Elkarteak ez du hirugarrengo pertsona edo entitateek bere webgunean duten informazio, eduki, produktu eta eskainitako zerbitzuen aurrean erantzungo. Batez ere, aurrekoarekin lotuta ondorengo arrazoiengatik sor daitezkeen min edo kalteengatik: (a) erabiltzaileei eskaini zaien informazioan egiazkotasun, zehaztasun eta nahikotasun falta; (b) kontratu edo aurrekontratu harremanetan ez betetzeak, gaizki betetzeak edo berandu betetzeak; (c) informazioa eskaintzen duen sozietatearen zerbitzuen betebeharren ez betetzea; (d) kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen haustea; (e) Eskubide intelektual eta industrialaren haustea, konpetentzia desleiala edo publizitate bidegabea; (f) datuen segurtasun, sekretu profesional eta ohore eskubide, intimitate pertsonal, familiar eta pertsonaren irudiaren haustea; eta (g) orokorrean, ezarrita dauden edozein lege, ohitura edo kodigoren haustea.

Bulego Musika Elkarteak ez du erantzungo min, kalte, galera, erreklamazio edo sortutako gastuen aurrean: (a) Bulego Musika Elkartearen esku ez dauden urritasun, gainkarga eta linean eta telekomunikazio sareetan dauden akats eta beste arazo batzuekin sortutako interferentzia, eten, akats, omisio, telefono matxura, atzerapen, blokeo edo deskonexioak; (b) edozein motatako programa maltzurretatik eta edozein komunikazio mediotatik egindako legez kontrako sarbideak; (c) Bulego Musika Elkarteko webguneko erabilera desegokia; (d) nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo eguneratutako bertsio bat ez erabiltzeagatik sortutako segurtasun edo nabigatzaile akatsak.

Nolanahi ere, Bulego Musika Elkarteak erabiltzaileak erantzukizunak bete ez dituelako jasan ditzaken kalteen arduradun Bulego Musika Elkartearen webguneko erabiltzailea izango da eta Legezko Abisuaz ohartarazten zaio.

 

Segurtasun politika

Webgunera sarbideak Bulego Musika Elkartearen aldetik ez du birus edo beste elementu informatiko kaltegarriren gabezia inplikatzen. Erabiltzailearen erantzukizuna da programa eta ekipo informatikoarentzat antzemate eta desinfektatze erreminta egokiak izatea.

Bulego Musika Elkarteak ez du erantzungo erabiltzaileei edo hirugarrengoei webgune korporatiboan dauden bitartean sortutako kalteen aurrean.

 

Cookie politika

Bulego Musika Elkarteak bere Cookie Politikari buruz daukan informazio zehatza hurrengo loturan dago:

https://bulego.eus/cookie-politika/

 

Aplikatu beharreko legegintza eta jurisdikzioa

Baldintza hauek legegintza espainiarrera lotuta geratzen dira eta edozein momentutan indarreko legegintzara doitzeko errebisatu eta aldatu daitezke.

Webgunearekin izandako edozein arazo ebazteko, Bulego Musika Elkarteak eta erabiltzaileak Gipuzkoako epaitegietako jurisdikzio eta konpetentzien menpe geratzea adosten dute, beste edozein foru orokor edo bereziri uko eginez.